Назначение: Заповед № КВ-421 от 31.05.2017 г. на министър-председателя на Република България.

Дата и място на раждане: 15.09.1961 г. в гр. София.

Образование:
Висше - магистър по специалност „Управление на обществения ред“, ВСШ на МВР.

Кариера:
2014 г. – 2017 г. – ръководител на отдел „ВУСК“, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

2004 г. – 2010 г. – главен експерт в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“;

1980 г. – 1998 г. – Министерство на вътрешните работи, в т.ч. и Дирекция „Национална служба „Полиция“, МВР.

Езици:
Руски език.