Приемно време

Заместник областни управители

Приемен ден за политическия кабинет: Четвъртък
от 10:00 до 12:00 часа
Кабинет 711, етаж 7-ми

За записване: тел. +359 (02) 92 65 115; +359 (02) 92 65 103; +359 (02) 92 65 124

 

Данни за контакт

Живка Такева-Първанова – заместник областен управител

Тел.: +359 (02) 92 65 165; +359 (02) 9805900;

Е-поща: j.takeva@sf.government.bg

 

Николай Петров Марков – заместник областен управител

Тел.: +359 (02) 92 65 102; +359 (02) 9880004;

Е-поща: n.markov@sf.government.bg