Николай Янков Пехливанов

Николай Янков Пехливанов

Областен управител

Николай Янков Пехливанов

+359 (02) 92 65 103

oblast@sf.government.bg

Николай Янков Пехливанов

Областен управител


Роден: 5 март 1972г.

Образование:
Специалност „Промишлено и гражданско строителство“, Университета по архитектура, строителство и геодезия в София

 

Кариера:
май 2017г. - до момента  - Областен управител на област с административен център София
октомври 2015 - май 2017г. - общински съветник в Столичен общински съвет. Зам.-председател на СОС и  член на Постоянна комисия по финанси и бюджет
юли 2013г. - октомври 2015г. - Председател на Борда на директорите, “Грийн Лайф Дивелъпмънт и ризортс” АД
юли 2009г. - юли 2013г. - народен представител в 41-то Народно събрание от 26 избирателен район – София област
2004г. - 2009г. - Основател и управляващ директор,  “Грийн Лайф Дивелъпмънт” АД

 

Чужди езици:
английски, руски

 

Други:

Член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Българската търговско-промишлена палата (БТПП); Камарата на предприемачите в строителството; Националната асоциация на строителите на жилища (НАСЖ).

 

Семеен, с две деца.

Живка Любомирова Такева-Първанова

Живка Любомирова Такева-Първанова

Заместник областен управител

Живка Любомирова Такева-Първанова

+359 (02) 92 65 165

j.takeva@sf.government.bg

Живка Любомирова Такева-Първанова

Заместник областен управител


Назначение: Заповед № КВ-388 от 14.09.2009 г. на министър-председателя на Република България.

Дата и място на раждане: 08.01.1977 г. в гр. София.

Образование:
Висше - магистър „Стопанско управление“, Лесотехнически университет, гр. София.
Втора магистратура по специалност "Национална сигурност: Духовенство и Лидерство", Университет по библиотекознание и информационни технологии, София.
Трета магистратура – специалност „Право на Европейския съюз“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Допълнителни специализации: сертификат "Укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз".

 

Кариера:

За времето от 12.05.2013 г. до 20.06.2013 г. и от 13.09.2016 г. до 08.02.2017 г. временно е изпълнявала длъжността областен управител на област София;
2008 г. – главен експерт в дирекция „Култура“, Столична община;
2001 г. – 2008 г. – учител по икономика и изпълняващ длъжността заместник директор  в Частно средно образователно училище „Дорис Тенеди“, гр. София.

Езици:
Английски език, Руски език

Николай Петров Марков

Николай Петров Марков

Заместник областен управител

Николай Петров Марков

+359 (02) 92 65 102

n.markov@sf.government.bg

Николай Петров Марков

Заместник областен управител


Назначение: Заповед № КВ-421 от 31.05.2017 г. на министър-председателя на Република България.

Дата и място на раждане: 15.09.1961 г. в гр. София.

Образование:
Висше - магистър по специалност „Управление на обществения ред“, ВСШ на МВР.

 

Кариера:
2014 г. – 2017 г. – ръководител на отдел „ВУСК“, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.
2004 г. – 2010 г. – главен експерт в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“;
1980 г. – 1998 г. – Министерство на вътрешните работи, в т.ч. и Дирекция „Национална служба „Полиция“, МВР.

Езици:
Руски език.