Иван Кючуков

Иван Кючуков

Областен управител

Иван Кючуков

+359 (02) 92 65 103

oblast@sf.government.bg

Иван Кючуков

Областен управител


Назначение: Решение на Министерски съвет на Република България от 12 януари 2022г. 

Машинен инженер с дългогодишен опит в частния сектор в сферата на автосервизното и следпродажбеното обслужване.

 

Иван Кючуков

Иван Кючуков

Областен управител

Иван Кючуков

+359 (02) 92 65 103

oblast@sf.government.bg

Иван Кючуков

Областен управител


Назначение: Решение на Министерски съвет на Република България от 12 януари 2022г. 

Машинен инженер с дългогодишен опит в частния сектор в сферата на автосервизното и следпродажбеното обслужване.

 

Иван Кючуков

Иван Кючуков

Областен управител

Иван Кючуков

+359 (02) 92 65 103

oblast@sf.government.bg

Иван Кючуков

Областен управител


Назначение: Решение на Министерски съвет на Република България от 12 януари 2022г. 

Машинен инженер с дългогодишен опит в частния сектор в сферата на автосервизното и следпродажбеното обслужване.

 

Живка Любомирова Такева-Първанова

Живка Любомирова Такева-Първанова

Заместник областен управител

Живка Любомирова Такева-Първанова

+359 (02) 92 65 165

j.takeva@sf.government.bg

Живка Любомирова Такева-Първанова

Заместник областен управител


Назначение: Заповед № КВ-388 от 14.09.2009 г. на министър-председателя на Република България.

Дата и място на раждане: 08.01.1977 г. в гр. София.

Образование:
Висше - магистър „Стопанско управление“, Лесотехнически университет, гр. София.
Втора магистратура по специалност "Национална сигурност: Духовенство и Лидерство", Университет по библиотекознание и информационни технологии, София.
Трета магистратура – специалност „Право на Европейския съюз“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Допълнителни специализации: сертификат "Укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз".

 

Кариера:

За времето от 12.05.2013 г. до 20.06.2013 г. и от 13.09.2016 г. до 08.02.2017 г. временно е изпълнявала длъжността областен управител на област София;
2008 г. – главен експерт в дирекция „Култура“, Столична община;
2001 г. – 2008 г. – учител по икономика и изпълняващ длъжността заместник директор  в Частно средно образователно училище „Дорис Тенеди“, гр. София.

Езици:
Английски език, Руски език

Димитър Цветанов Иванов

Димитър Цветанов Иванов

Заместник областен управител

Димитър Цветанов Иванов

02/9265 181

oblast@sf.government.bg

Димитър Цветанов Иванов

Заместник областен управител


Дата на раждане: 1969 г.

Образование:
Магистър по специалност „Стопанско управление“ от УНСС и магистър от НСА.

Кариера:
Професионалният си опит придобива в системата на МО и в икономическия отдел на МВР, а от 2008г. на мениджърски позиции в корпоративния сектор – БТК АД и Петрол АД.

Семеен с едно дете.