Skip Navigation Links >

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област София 2015-2020 г., се обръщаме с покана към Неправителствените организации и доставчиците на социални услуги на територията на Столична община, да подадат информация за наличните услуги, които предоставят и плановете за тяхното развитие.

Информацията да се изпрати в приложената таблица в срок до 21февруари 2016 г. включително на следната електронна поща: oblastna_strategia@abv.bg

Приложение: Таблица

Заседание на регионален съвет за развитие на Югозападен район

В периода 02.12 – 04.12.2015г. в гр. Банско се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район. Заседанието беше открито от областният управител на област София – г-н Веселин Пенев, който е и председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район.

Като добра практика, заседанието започна с посещение на културно-исторически паметници в град Банско (Веляновата къща и Рилският метох), за реконстриурани обекти със средства по ОПРР 2007-2013 г.

На заседанието бяха представени и обсъдени проектът на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони, Стратегията за децентрализация за периода 2016-2025 г., и проект на Програма за изпълнението на Стратегия за децентрализация (2016-2019 г.)

Отчетено бе изпълнението на оперативните програми 2007-2013 г. и програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г. на територията на Югозападен район, също така беше представена информация за предстоящите процедури през 2016 г. по оперативните програми 2014-2020 г. и програмите за териториалносътрудничество 2014-2020 г.

Бяха разгледани и много други актуални теми в дневния ред на заседанието, свързани с развитието на Югозападния район, като инициатива на Агенция зарегионално развитие на Рила за създаване на геопарк на територията на регион Рила, проект на Методически указания за изготвяне на концепциите и схемите запространствено развитие, рехабилитация на път III-801 Панагюрище-Белица-Вакарел-София, на територията на Южен централен и Югозападен район и др.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

- Пощенска кутия в сградата на Областна администрация на област София, гр. София, ул. Алабин 22

Електронна поща
- Горещ телефон:
02 9265137

- Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски Съвет

Информационна брошура с правата на пострадалите от престъпления по ЗКФКПП.

БГ D FR EN
СЪБИТИЯ
МАРТ
П
В
С
Ч
П
С
Н
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1