Skip Navigation Links >

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Консултации за състава на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент            На 08.09.2016г. от 09,30 часа в конферентната зала в сградата на областната администрация на област София, Областният управител на област София проведе консултации за състава на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016г. с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-тото Народно събрание.

На консултациите присъстваха упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции.

След проведени дискусии и въз основа на направените предложения, упълномощените представители постигнаха съгласие относно състава на комисиите. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници.

В случаите, когато е постигнато съгласие, Районните избирателни комисии се назначават от ЦИК по предложение на Областния управител.

Цялата документация, комплектована съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016г. на ЦИК бе изпратена на Централната избирателна комисия за по-нататъшно процедиране.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Полезни връзки

default   На основание чл.60, ал.1 от ИК, Решение на Народното събрание от 29.07.2016г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, обн.ДВ, бр.60/02.08.2016г., Указ № 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016г. за дата на произвеждане на национален референдум, обн. ДВ, бр.65/19.08.2016г. и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016г. на ЦИК относно назначаване на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016г., Областният управител на област София ще проведе консултации за състава на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-тото Народно събрание.

  Консултациите ще се проведат на 08.09.2016г. от 9,30 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.

  При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:
  1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция; 3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

  В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
  На консултациите ще бъдат допускани само изрично упълномощените за участие лица.

Заседание на областния съвет за намаляване риска от бедствия

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Заседание на областния съвет за намаляване риска от бедствия


zasedanie   Днес, 08.08.2016 г., под председателството на г-н Веселин Пенев и в изпълнение на Заповед № РД-15-142/01.08.2016 г. на Областния управител на Област София, се проведе заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, създаден на основание параграф 56 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия.

  След представяне на членовете на Областния съвет и запознаване с промените в Закона за защита при бедствия, бяха приети Правилата за устройството и дейността на областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

  Членовете на съвета се ангажираха с предложения за мерки и дейности, с цел разработване на областна програма и областен план за намаляване на риска от бедствия, в зависимост от вменените им компетенции.

Съгласно РЕШЕНИЕ №8 от заседание на РСР на ЮЗР 30.06-01.07.2016г. гр. Кюстендил:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Съгласно РЕШЕНИЕ №8 от заседание на РСР на ЮЗР 30.06-01.07.2016г. гр. Кюстендил:


sreshta Протокол №32 от съвместното заседание на
Регионалния съвет за развитие и Регионалния
координационен комитет на Югозападен район,
проведено в периода 30.06-01.07.2016 г. в гр.
Кюстендил - Прикачен файл: Протокол №32

Презентации и материали от заседанието на Регионалния
съвет за развитие на Югозападен район, проведено на
30.06-01.07.2016 в гр. Кюстендил - Прикачен файл: Презентации и материали

Официално посещение на посланика на Република Азербайджан

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Официално посещение на посланика на Република Азербайджан


sreshta   Областния управител на област София – г-н Веселин Пенев, прие Н.Пр. Наргиз Гурбанова - Извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България.

  На срещата беше обменена информация за актуалните възможности за задълбочаване на традиционно добрите връзки между двете страни.

  Бяха набелязани инициативи, чрез които да се реализират конкретни стъпки за взаимоизгодно сътрудничество в областта на културата, образованието, хуманитарните и икономически дейности.

  Посланик Гурбанова, изрази прекрасните си впечатления от РБългария, за краткия си престой у нас.

  Г-н Пенев, запозна своя гост с административните, културно – историческите дадености на областта, както и с икономическите преспективи отварящи широко врати за Азербайджанският бизнес.

  Областният управител пожела успешен и ползотворен мандат на посланик Гурбанова и изрази надеждите си за бързо реализиране на основните цели на рамковото споразумение за стратегическо партньорство, подписано в началото на тази година между Република България и Република Азербайджан.

Извънредно съобщение на Министерството на външните работи във връзка със ситуацията в Република Турция.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Извънредно съобщение на Министерството на външните работи във връзка със ситуацията в Република Турция.


  Министерството на външните работи призовава българските граждани да не предприемат пътувания с какъвто и да било транспорт към Република Турция.

  Българските граждани, които вече се намират на територията на Република Турция, да не напускат хотелите или жилищата, в които пребивават. Да се избягват всякакви публични места. Настоятелно препоръчваме на българските граждани да се регистрират на: http://www.mfa.bg/120/patuvamza

  ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Малко Търново и ГКПП Лесово от страна на Република Турция са затворени. Българските гранични пунктове остават отворени.

  В случай на нужда, българските граждани могат да се свържат с дипломатическите и консулските ни мисии на следните адреси:

Посолство на Република България в Анкара, Република Турция

Адрес: Atatürk Bulvarı № 124, 06680 Kavıklıdere-Çankaya, Ankara, Republic of Turkey (гр. Анкара, кв. Кавъклъдере, Чанкая, бул. „Ататюрк” № 124)
Тел.: +90 312 467 20 71; +90 312 427 51 42
Факс: +90 312 468 69 56

Дежурни телефони в извънработно време:

+ 90 312 467 20 71; + 90 312 427 51 42
+ 90 533 376 37 69 /мобилен/
Работно време: По - Пт, 09.00 - 17.30 ч.
Приемно време за граждани: 09.00 - 12.00 ч.
E-mail: embassy.ankara@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/turkey

Генерално консулство на Република България в Истанбул, Република Турция

Адрес: Ahmet Adnan Saygun Cd. № 34, Ulus - 2.Levent, 34340, Istanbul, Republic of Turkey

Предоставя консулско обслужване за областите: Истанбул, Коджаели, Сакария, Чанаккале

Тел.: +90 212 281 01 14; +90 212 281 01 15; +90 212 281 01 16
Факс:+90 212 264 10 11

Дежурни телефони в извънработно време:

+ 90 212 281 01 14;+ 90 212 281 01 15;+ 90 212 281 01 16
+ 90 533 383 64 14 /мобилен/
Е-mail: Consulate.Istanbul@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/turkeygc2

Консулска канцелария в Бурса към Генералното консулство на Република България в Истанбул

Адрес: Adalet Mah.„Aydın Sok” № 1, Osmangazi-BURSA , 16180, Turkey
(ул. „Айдън сокак”, № 1, община Османгази, квартал Адалет, 16180, БУРСА)
Предоставя консулско обслужване за областите: Бурса, Балъкесир, Биледжик, Мугла, Денизли, Айдън, Маниса, Измир, Ялова.
Тел.: +90 224 245 55 00; +90 224 245 56 00; +90 224 245 52 52
Факс: +90 224 245 55 09
Дежурен телефон в извънработно време: +90 549 795 77 74
E-mail: Office.BURSA@mfa.bg

Генерално консулство на Република България в Одрин, Република Турция

Адрес: Република Турция, гр. Одрин, бул. Талятпаша Асфалтъ №31
Телефон: +90 284 214 06 17;
Факс: +90 2842148482
Дежурни телефони в извънработно време: +90 533 629 81 64 /мобилен/; +90 284 214 06 17
Е-mail: Consulate.Edirne@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/turkeygc

Откриване на нов помощен терен и прилежаща инфраструктура на стадион „Локомотив“ в София.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Откриване на нов помощен терен и прилежаща инфраструктура на стадион „Локомотив“ в София.


lokomotiv   Премиерът Бойко Борисов и областният управител на София г-н Веселин Пенев откриха днес на специална церемония в столичния квартал "Надежда", нов помощен терен с изкуствена нaстилка и прилежащата инфраструктура на стадион „Локомотив“ в София.

  Основната цел на проекта, който стартира през ноември 2015 г. е създаване на подходящи условия и подпомагане на дейностите, които ще мотивират децата и юношите на ФК „Локомотив София 1929“да тренират по-усилено, да бъдат по-мотивирани, за да израстнат здрави и амбициозни.

  Областният управител на София Веселин Пенев обяви, че през есента ще се открият още редица спортни съоръжения в комплекс "Локомотив" с два тенис корта и маломерно изкуствено футболно игрище 60x40 м.

Тържествена вечеря ифтар, по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Тържествена вечеря ифтар, по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан


рамазан   Областният управител на София - г-н Веселин Пенев, присъства на тържествената вечеря ифтар под домакинството на Президента Росен Плевнелиев в Националния исторически музей, по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

  На събитието присъстваха още Представители на всички традиционни вероизповедания в България, вицепремиера г-жа Румяна Бъчварова, лидери на парламентарно представените политически партии, представители на дипломатическия корпус, учени и хора на изкуството, като израз на уважение към религиозния празник и към традициите на българските граждани с мюсюлманско вероизповедание.

„Кока-Кола“ отбеляза 20 – години от откриването на производствения си център в Костинброд.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

„Кока-Кола“ отбеляза 20 – години от откриването на производствения си център в Костинброд.


заседание На 31.05.2016г. областния управител на София - г-н Веселин Пенев, бе сред официалните гости на събитието с което „Кока-Кола“ отбеляза 20 – години от откриването на производствения си център в Костинброд.

На събитието присъстваха още американският посланик Ерик Рубин, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, заместник икономическият министър Даниела Визиева, представители на президентството и много други гости.

С активната инициатива и съдействие на Областна администрация София град, стартира и реализирането на проект на „Кока-Кола“, за изграждането на 12 км. водопровод свързващ производствената база на „Кока-Кола“ в Костинброд с инфраструктурата на Софийска вода.

Като стратегически инвеститор, компанията „Кока-Кола“ обяви, че инвестира 5 милиона лева в разширяване на производството в завода си в Костинброд. Новата производствена линия ще върне на пазара голямата стъклена бутилка от 750ml. От компанията представиха и доклад за социално-икономическото въздействие на системата на „Кока-Кола“ у нас за 2015 от неговия автор – професор Капщайн от Принстънския университет.

Посещение на град Струга и град Охрид в Република Македония

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Посещение на град Струга и град Охрид в Република Македония


заседание   В периода 27-29.05.2016г. областният управител на София - г-н Веселин Пенев, г-жа Живка Такева – Първанова – заместник областен управител на София и г-н Петър Харалампиев – заместник областен управител на София, посетиха град Охрид и гр. Струга в Република Македония, където поднесоха официално приветствие от българска страна на Председателят на Сдружението за Македоно-Българско приятелство г-жа Маринела Петреска и предоставиха българска историческа и духовна литература. Също така бяха обсъдени възможности за по-добро взаймодействие на местната и централна власт с неправителствените организации и споделиха добри европейски практики и ценен опит от работата в РБългария.

По време на посещението си, беше проведена работна среща и с кмета на гр. Струга, г-н Зиядин Села, общински съветници от гр. Струга и гр. Охрид, работни срещи с представители на местните българи, общественици и бизнеса.

Обсъдени бяха различни възможности, инициативи и проекти за бъдещо сътрудничество, както и за подпомагане съхранението и популяризирането на българската култура, бит и духовност сред сънародниците ни в Македония, възможностите за получаване на българско висше образование, за развитие и укрепване на взаимното сътрудничество в различни сфери.

Заседание на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие във връзка със схема „Обучения и заетост“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Заседание на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие във връзка със схема „Обучения и заетост“


заседание На 26.05.2016 г. в Областната администрация на Област София бе проведено заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие във връзка със схема „Обучения и заетост“ която се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът ще се реализира на два етапа:
* В първия етап, който стартира на 16.05.2016 г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата ще бъдат разпределени на квотен принцип между областите в страната до изчерпване на финансовия ресурс на база на критерии.

* Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Приоритетните целеви групи са безработни лица:
* с основно или по-ниско образование; * продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца; * безработни лица на възраст над 54 години.

Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи. Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е шест.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област София град, на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.

Обявление ОП Развитие на човешките ресурси

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Обявление ОП Развитие на човешките ресурси


обявление оп Във връзка с писмо № 12/135 от 14.05.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика, относно стартирала Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Комисията по заетостта към областния съвет за развитие на област София ще проведе свое заседание на 26.05.2016г.

  В тази връзка в срок до 25.05.2016г. каним всички желаещи юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация в област София да заявят участие в Комисията.
  Подробна информация за процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

Материали във връзка с предстоящото заседание:

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

- Пощенска кутия в сградата на Областна администрация на област София, гр. София, ул. Алабин 22

Електронна поща
- Горещ телефон:
02 9265137

- Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски Съвет

Информационна брошура с правата на пострадалите от престъпления по ЗКФКПП.

БГ D FR EN
СЪБИТИЯ
МАРТ
П
В
С
Ч
П
С
Н
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1