Skip Navigation Links > >
СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ

× СЪОБЩЕНИЕ /17.03.2017г./
Областния екип, който разработи Стратегията за социални услуги на територията на област София 2016-2020г., представя на вниманието на всички заинтересовани страни пълния текст на Стратегията за обществено обсъждане в едномесечен срок от публикуването й..× СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми дами и господа, На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за социалното подпомагане стартира процес по планиране на Стратегия за социалните услуги на област София за периода 2016-2020 г. В тази връзка в срок до 25.05.2015 г. приканваме неправителствените организации, които проявяват интерес и работят в сферата на социалните услуги да заявят своето желание за участие в процеса по планиране, разработване, консултиране, обобщаване на Стратегията. Заявките за участие следва да подавате на официалния и-мейл на Областната администрация на Област София, като и в деловодството на административния ни адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 22.