Skip Navigation Links > >
ПРОЕКТИ:
Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Бюлетин № 10 Декември 2015г.

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Бюлетин № 9 Ноември 2015г.

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Бюлетин № 8 Ноември 2015г.

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Бюлетин № 7 Октомври 2015г.

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Бюлетин № 6 Октомври 2015г.

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Бюлетин № 5 Октомври 2015г.

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Бюлетин № 4 Октомври 2015г.

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Бюлетин № 2 Юли 2015г.